Är det föreskrivet att stå vid graven och titta på liket?

Fråga: Efter att liket har lagts ned i graven ställer sig många människor runtom den och tittar ned på den döde. Är det föreskrivet?

Svar: Det är inte föreskrivet. När liket har lagts ned i graven är det föreskrivet att täcka det med stenplattor och begrava det direkt. Det optimala är att påskynda begravningen.