Är det föreskrivet att begravningsbönen består av krokiga och splittrade rader?

Fråga: När de har lagt fram liket för att be begravningsbönen börjar de knuffas och ställer sig i splittrade och krokiga rader som skiljer sig från raderna i de obligatoriska bönerna. Likaså har de inte samma avstånd mellan raderna som de annars har i de obligatoriska bönerna. De tror att det måste finnas tre rader fastän de två första raderna inte är kompletta. Är det föreskrivet?

Svar: När ett lik har förts fram finns det människor som skyndar sig snabbt till det och radar upp sig i krokiga rader och måhända att en person ställer sig ensam. Det går tvivelsutan emot Sunnah. Jag känner inte till att det har en grund i Sunnah eller de lärdas (rahimahumullâh) uttalanden. Det optimala är att människorna förblir i sina rader. När liket förs fram får de som har lagt fram det ställa sig bak i raden. Om de tycker att det är besvärligt får de be direkt bakom imamen.

Beträffande raderna som inte skall vara färre än tre, så har vissa lärda den åsikten. De säger att begravningsbönen skall bestå av minst tre rader ehuru det finns plats i den första raden. Jag tycker att den åsikten är fel och att raderna skall fulländas innan nya bildas, precis som i alla andra böner. Angående hadîthen:

”Det finns inte en muslim som tre rader muslimer ber för utan att han förlåts.”1

så handlar den om tre kompletta rader. Ty profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde att raderna fulländas en efter annan. Den kan också betyda antalet bedjande som motsvarar tre rader ehuru det bara finns en rad. Det minsta antalet bedjande tre rader kan bestå av är sju personer inklusive imamen.

1Ahmad (4/79) och at-Tirmidhî (1028) som sade att den är god.