Är det förbjudet att äta rått kött?

Fråga: Är det förbjudet att äta rått kött?

Svar: Nej. Vem säger det? Det är inte förbjudet. Det är inte förbjudet att äta rått kött så länge det inte är skadligt för hälsan.