Är det förbjudet att amma barnet längre än två år?

Fråga: Är det förbjudet att amma barnet längre än två år?

Svar: Amning är spädbarnets rättighet. Det måste ammas för dess eget bästa. Barnets amning motsvarar den vuxnes försörjning. Den fullkomliga amningen varar i två hela år. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

”Modern skall ge sina barn di under två hela år, om [föräldrarna] önskar en full amningsperiod.”1

Det är också tillåtet att amma mindre än så. Allâh (ta´âlâ) sade:

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

”Föräldrarna skall inte klandras om de i samråd beslutar att skilja barnet från modern.”2

För att avbryta amningen krävs det att föräldrarna går med på det i samråd och att barnet inte kommer till skada. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ingen skada, ingen skadegörelse.”3

Med tanke på att amningen är spädbarnets rättighet och att den inte får avbrytas om det vållar barnet skada, är det tillåtet för modern att amma längre än två år om det är för barnets bästa. Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade i ”Tuhfat-ul-Mawdûd fî Ahkâm-il-Mawlûd”:

”Modern får amma längre än två år. Hon får amma två och ett halvt år och även merparten av det tredje året.”

´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz

´Abdullâh bin Ghudayyân

Sâlih al-Fawzân

´Abdul-´Azîz Âlush-Shaykh

Bakr Abû Zayd

12:233

22:233

3Ibn Mâdjah (2341), Ahmad (5/327) och al-Hâkim (2345).