Är det ett villkor att tänka på tvagningens dygd för att uppnå den?

Fråga: Måste man tänka på att synderna lämnar en med dropparna från tvagningen för att de verkligen skall strykas?

Svar: Om han avser att två sig så avser han en dyrkan. Därmed uppnår han – om Allâh vill – dygden och belöningen.