Måste äktenskapskontrakt skrivas?

Fråga: Måste man skriva ett äktenskapskontrakt för att äktenskapet skall vara giltigt?

Svar: Nej. Det är inget villkor. Det är ett intyg vid eventuella behov i framtiden som resor och andra ändamål som kräver ett äktenskapsintyg.