Är det ett villkor att gå under Sa´y?

Fråga: Är det ett villkor att gå under Sa´y eller får man köras i en vagn?

Svar: Ni har hört svaret på det. Han får köras och han får gå.