Är det en stor synd att raka skägget?

Fråga: Är det en stor eller liten synd att raka skägget?

Svar: Det är förbjudet. Jag har sagt till er att alla synder är inte stora. Det viktiga är att det förbjudet.