Är det en pelare att läsa Basmalah i al-Fâtihah?

Fråga 55: Är det en pelare att läsa Basmalah i al-Fâtihah?

Svar: För det första är det rekommenderat att läsa Basmalah. För det andra är den inte en del av al-Fâtihah eller något annat kapitel. Den är endast en del av en vers i kapitlet ”an-Naml”.