Är det bättre för resenären att fasta eller låta bli? 3

Publicerad: 2013-01-26
Författare: Imâm ´Abdul-´Azîz bin Bâz
Källa: Tuhfat-ul-Ikhwân, sid. 161-162

 

Fråga: Är det bättre för den resande att fasta eller inte med tanke på att transportmedlet är enkelt som flygplan och övriga nya transportmedel?

Svar: Det är bättre för den resande att inte fasta. Däremot är ingen skada skedd om man skulle fasta, ty båda tillstånden har bekräftats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum). Skulle värmen bli för intensiv och svårigheterna öka, finns det en ännu större anledning till att inte fasta. Därmed är fastan föraktfull. När profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) såg en resande man uppleva svårigheter med fastan pga. den intensiva värmen, sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Det hör inte till rättfärdighet att fasta under resa.”

Det förekommer ingen skillnad mellan resa med bilar, kameler, båtar, färjor eller flygplan, ty samtliga omfattar resa. Allâh föreskrev på hans  (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid för Sina tjänare domar för både de resande och ickeresande och de skulle gälla även efter honom fram till Domedagen. Han (subhânah) vet hur transportmedel ändras och skiftas. Om domen hade fordrat ändring pga. olika transportmedel, hade Han (subhânah) underrättat om det. Allâh (´azza wa djall) säger:

”Vi har uppenbarat denna gudomliga Skrift för dig, steg för steg, med klargörande för allt, med vägledning och nåd och ett glatt budskap om hopp till muslimerna.” (16:89)

”Och [Han har skapat] hästar och mulåsnor och åsnor för er att rida på och som skönhet. Och kommer att skapa det som ni inte kan veta något om.” (16:8)