Är det bättre för resenären att fasta eller låta bli? 2

Fråga: Är det bättre för resenären att fasta om han inte besväras av fastan?

Svar: Det är bättre att han inte fastar. Visserligen får han fasta, men det är bättre att han inte gör det och istället praktiserar Allâhs (´azza wa djall) tillstånd. Hadîthen säger:

”Allâh tycker om att Hans lättnader tas emot på samma sätt som Han hatar att Hans förbud utförs.”