Är det bättre att resenären fastar eller inte?

Fråga: Är det bättre att resenären fastar eller inte?

Svar: Det bästa är det enklaste. Om han tycker att det är enklare att fasta, fastar han. Om han tycker att det är enklare att inte fasta, fastar han inte. Om det gör honom detsamma är det bättre att fasta. Dels fastade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) när han reste, dels är det renare för hans samvete, dels är det lättare eftersom kompensationer är svåra. Förmodligen anser jag det också vara övervägande eftersom det är Ramadhân.

Alltså har han tre alternativ:

1 – Om han tycker att det är enklare att inte fasta, fastar han inte.

2 – Om han tycker att det är enklare att fasta, fastar han.

3 – Om det gör honom detsamma är det bättre att fasta.