Är det bättre att kalla till bön eller leda bön?

Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî (d. 620)
al-Mughnî (2/54-55)

Det har rapporterats olika åsikter från Imâm Ahmad huruvida det är bättre att kalla till bön eller leda bön.

Det har rapporterats att det är bättre att leda bönen eftersom både profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans kalifer gjorde det – och de gjorde endast det bästa. Dessutom leds bönen endast av den som uppfyller de fullkomligaste och bästa egenskaperna. Hänsynstagandet till personens förträfflighet bevisar handlingens förträfflighet.

Den andra åsikten säger att böneutropet är bättre. Denna åsikt har ash-Shâfi´îs rättsskola baserat på de rapporteringar som nämner böneutropets förträfflighet. Dessutom berättade Abû Hurayrah att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Imamen är en borgensman och böneutroparen är den trovärdige. Allâh! Vägled imamerna och förlåt böneutroparna.”

Rapporterad av Abû Dâwûd och an-Nasâ’î.

De säger att trovärdighet är högre än garanti och att förlåtelse är högre än vägledning. Orsaken till att varken profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) eller hans kalifer ropade till bön var tidsbrist. Således sade ´Umar:

“Jag hade ropat till bön om det inte hade varit för kalifatet.”

Denna åsikt har även al-Qâdhî, Ibn Abî Mûsâ och flera andra från våra kollegor – Hanâbilah – och Allâh vet bättre.