Är det bättre att bära liket på axlarna eller att det transporteras i en bil?

Fråga: Är det bättre att bära liket på axlarna eller att det transporteras i en bil? Är det bättre att gå och rida framför eller bakom begravningståget?

Svar: Det är bättre att bära det på axlarna eftersom man får uppleva begravningståget direkt. En annan anledning är att de som ser begravningståget kommer att be för den döde. Likaså är det mindre risk för arrogans och högmod. Det är dock okej att transportera liket i en bil vid behov eller nöd. Exempel på sådana fall är regn, häftig hetta, sträng kyla eller knappa bärare.

Vad beträffar tåget, så har de lärda delade åsikter om var om liket man skall befinna sig. Fotgängarna skall gå framför begravningståget medan ryttarna skall rida bakom det. Vissa lärda säger att man gör det man tycker är lättast.