Är det bäst att skjuta upp på ´Ishâ’ till nattens tredjedel?

Fråga 139: Är det bäst att skjuta upp på ´Ishâ’ till nattens tredjedel?

Svar: Om du finner det enkelt så är det bäst att skjuta upp på ´Ishâ’ till nattens tredjedel. Abû Barazah (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tyckte om att skjuta upp på den.”1

´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anh) berättade:

En natt var profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) så sen att merparten av den hade gått. ´Umar reste sig upp mot honom och sade: ”Allâhs sändebud! Kvinnorna och barnen har lagt sig.” Han gick ut med droppande hår och sade: ”Detta är dess tid om jag inte hade försvårat för mitt samfund.”2

Detta gäller som sagt så länge det är enkelt. Men om personen skall leda folk i bönen, så är det bättre att se efter människornas tillstånd; om de är samlade, ber de, och om de inte är det, skjuter de upp på bönen. Djâbir (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Om han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) såg dem på plats, hastade han, och om han såg att de var efter, sinkade han.”3

1al-Bukhârî.

2Muslim.

3al-Bukhârî och Muslim.