Är det Allâh eller en ängel som stiger ned till den nedersta himlen?

Publicerad: 2011-06-04
Författare: Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah
Källa: Sharh Hadîth-in-Nuzûl, sid. 35-37

 

Om du säger att det är en ängel som stiger ned, är tolkningen falsk ur flera synvinklar:

1 – Änglarna stiger natt och dag ned till jorden. Allâh (ta´âlâ) sade:

يُنَزِّلُ الْمَلآئِكَةَ بِالْرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ

”Han sänder änglarna med gudomlig ingivelse som de enligt Hans befallning [överlämnar till] den av Hans tjänare som Han vill.”1

وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ

”Vi stiger inte ned annat än på din Herres befallning.”2

al-Bukhârî och Muslim rapporterade via Abû Hurayrah och Abû Sa´îd (radhiya Allâhu ´anhumâ) att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Änglarna som är hos er avlöser varandra natt och dag. De samlas i samband med Fadjr-bönen och ´Asr-bönen. Därefter stiger de som har tillbringat natten bland er upp till Honom och deras Herre frågar dem – och Han vet bättre än dem: ”Hur lämnade ni Mina tjänare?” De säger: ”De bad när vi kom till dem och de bad när vi lämnade dem.”

2 – I hadîthen säger Allâh:

”Vem frågar Mig så att Jag må ge honom? Vem tillber Mig så att Jag må besvara honom? Vem ber Mig om förlåtelse så att Jag må förlåta honom?”

Det är inte möjligt för en ängel att säga detta i Allâhs namn. Det ängeln säger är det som är bekräftat hos al-Bukhârî och Muslim från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”Om Allâh älskar en tjänare, ropar Han på Djibrîl: ”Jag älskar den och den. Älska också du honom!” Då älskar Djibrîl honom. Därefter ropar han i himlen: ”Allâh älskar den och den. Älska också ni honom!” Då älskar himlens befolkning honom. Därefter får han ett godkännande på jorden.”

Samma sak har nämnts om hatet.

När ängeln talar i Allâhs namn talar den inte så att det framstår att det är hans ord. Istället säger den ”Allâh befaller så och så” eller ”Allâh säger så och så”. Detsamma gör en makthavare som skickar iväg ett språkrör som säger ”Människor! Makthavaren befaller så och så och förbjuder så och så!” Han säger alltså inte att det är han som befaller och förbjuder. Hade han gjort det, skulle han ha straffats.

Denna tolkning är en av Djahmiyyahs gamla tolkningar. De tolkade Allâhs tal med Mûsâ som att det var en ängel som talade med honom. Då sade Ahl-us-Sunnah att om det verkligen var en ängel som talade, skulle den inte ha sagt:

إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

”Jag är Allâh. Ingen sann gud finns utom Jag. Dyrka Mig därför och förrätta bönen för att minnas Mig!”3

Istället skulle ängeln ha sagt det som Messias (´alayhis-salâm) sade:

مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلاَّ مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ

”Vad jag har sagt dem är det som Du har befallt mig [att säga]: ’Dyrka Allâh, min Herre och er Herre.’”4

Änglarna är Allâhs sändebud till profeterna och de säger det som Djibrîl (´alayhis-salâm) sade till Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ

”Vi stiger inte ned annat än på din Herres befallning.”5

Ängeln säger att Allâh befaller det och det och att Han säger det och det. Det är omöjligt att en ängel säger:

إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

”Jag är Allâh. Ingen sann gud finns utom Jag. Dyrka Mig därför och förrätta bönen för att minnas Mig!”6

På samma sätt är det omöjligt att den säger:

”Vem frågar Mig så att Jag må ge honom? Vem tillber Mig så att Jag må besvara honom? Vem ber Mig om förlåtelse så att Jag må förlåta honom?”

1 16:2

2 19:64

3 20:14

4 5:117

5 19:64

6 20:14