Är dessa människor ärliga?

Varför bryr sig inte al-Kawtharî och hans jämlikar om dessa citat? Varför fortsätter de säga att Salaf inte förstod deras betydelser och att de bara uttalade dem utan att begripa deras innebörd?

Det bästa som kan sägas är att hans tillstånd är som al-Djuwaynîs tillstånd var när han var påverkad av sina skolastiska lärare. Men Allâh visste att han var ärlig varpå Han vägledde honom till Salafs dogm om resningen och andra egenskaper. Allâh (ta´âlâ) talade sanning när Han sade:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

Men dem som strävar och kämpar för Vår sak skall Vi sannerligen leda på de vägar som för till Oss.”1

Är al-Kawtharî och hans jämlikar som förtalar imamerna och Salaf också ärliga? Det är mycket svårt att svara jakande på den frågan då vi ser hans sträva hat mot Salafs imamer och Tawhîd och ständiga anklagelser mot dem för antropomorfism och liknelse. Framför allt mot Ibn Taymiyyah, trots att han månade starkt om att avfärda Mudjassimah i sina böcker. Vi ser honom knappt avvisa Mu´attilah utan att han direkt därefter avvisar Mudjassimah. Det vet han som studerar hans (rahimahullâh) böcker. Han sade bland annat:

Om någon säger att han inte kan begripa en kunskap eller en hand olik vår kunskap och hand, frågar vi honom hur han kan begripa en essens olik skapelsens essens. Det är välkänt att alla egenskaper är lämpade efter ens essens och realia. Den som inte kan förstå Herrens egenskaper, som förövrigt inte liknar någon, på ett sätt som är olikt skapelsernas egenskaper är vilsen både sett till sitt intellekt och sin religion.”2

Detta är bara ett litet smakprov på slående bevis på att Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) dementerade brister från Allâh och att han varken liknade eller jämförde Allâh med skapelsen, till skillnad från det al-Kawtharî ljuger om.

129:69

2al-Hamawiyyah, sid. 160