Är den som lyssnar och lyder ledarna Murdji’î?

Fråga: Hur pass stämmer uttalandet att den som försvarar principen att lyssna och lyda [makthavarna] är en Murdji’î?

Svar: Låt dem vara bara. Det är tomt prat. Vi försvarar muslimska makthavare utmed Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och till och med utmed Qur’ânen. Muslimska makthavare har sin helgd och sin status. Det är inte tillåtet att nedvärdera dem. Det försvagar samlingen, skapar fientlighet mellan makthavarna och medborgarna och bidrar med en stor ondska. Det är inte tillåtet under några som helst omständigheter.