Är den som förnekar ödet otrogen?

309 – ´Alî bin Djahm. Han ställde flera frågor till vår imam däribland det som jag tog med ur ´Abdul-´Azîzs bok ”al-Qadar”:

Muhammad bin ´Abdillâh berättade för oss: ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal berättade för oss: Jag hörde min fader säga om personen som förnekar ödet är otrogen. Min fader svarade:

”Om han avfärdar kunskapen. Om han säger att Allâh inte vet eller att Han inte visste förrän Han skapade vissheten. I så fall avfärdar han kunskapen varför han är otrogen.”

Det var ´Alî bin Djahm som ställde frågan.