Är den skuldsatte ålagd att vallfärda?

Publicerad: 2008-04-03
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Källa: Fatâwâ Arkân-il-Islâm, sid. 501

 

Fråga: Är den skuldsatte ålagd att vallfärda?

Svar: Om en person är skyldig så pass mycket pengar att han skulle bli utfattig om han skulle betala tillbaka dem, är han inte ålagd att vallfärda. Allâh (ta´âlâ) har endast ålagt den kapable att vallfärda. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً

“”Vallfärden till Huset är en plikt gentemot Allâh för var och en som har möjlighet att genomföra den.”[1]

Den som blir utfattig om han skulle betala skulden anses inte ha möjlighet att genomföra den. Byggt på detta skall han betala skulden. Skulle hans situation förbättra sig efteråt, får han vallfärda.

Skulle skulden däremot vara lägre, på så sätt att man kan vallfärda efter att ha betalat skulden, betalar man först skulden och vallfärdar sen, oavsett om vallfärden är obligatorisk eller frivillig.

Den obligatoriska vallfärden skall utföras så snabbt som möjligt. Vad den frivilliga vallfärden beträffar, kan man välja huruvida man vill förrätta den eller inte. Skulle man låta bli att förrätta den frivilliga, har ingen skada skett.


[1] 3:97