Är den otrogne Mahram åt den muslimska kvinnan?

Publicerad: 2010-07-10
Författare: Imâm Abû Bakr al-Khallâl (d. 311)
Källa: Ahkâm Ahl-il-Milal, sid. 146

 

416 – Abûl-Hârith berättade för oss:

“Det sades till Abû ´Abdillâh [Ahmad bin Hanbal]: “Anses en elddyrkare vara Mahram åt sin muslimska moder?” Han svarade:

“Nej.”

417 – Abûl-Hârith berättade för oss:

“Abû ´Abdillâh blev frågad om en muslimsk kvinna vars son är elddyrkare. Hon vill resa och undrar om hennes son kan vara hennes Mahram.” Han svarade:

“Nej. Hur skall han vara hennes Mahram när han anser det vara tillåtet att gifta sig med sin egen moder? Hon anses inte vara trygg med honom.”

418 – Muhannâ sade:

“Jag frågade Ahmad om elddyrkaren vars dotter har blivit muslim. Hon vill åka till Makkah men har ingen Mahram. Får hon resa med sin fader?” Han svarade:

“Hon anses inte vara trygg med honom.”

419 – Muhannâ sade:

“Jag frågade Abû ´Abdillâh om en elddyrkarfader vars dotter har blivit muslim och vill gå och vallfärda. Hon har ingen annan Mahram än sin fader. Får hon resa med honom?“ Han svarade:

“Hon anses inte vara trygg med honom.“

423 – ´Abdul-Malik bin ´Abdil-Hamîd sade:

“En man frågade Abû ´Abdillâh om det är tillåtet för en kristen att vara förmyndare?” Han svarade:

“Han anses inte vara någon förmyndare om hans dotter är muslim. Makthavaren har mer rätt än honom.”

424 – Muhannâ sade:

“Jag frågade Abû ´Abdillâh om en muslimsk kvinna vars fader är jude eller kristen. Får han lov att gifta bort henne?” Han svarade:

“Han får inte gifta bort henne om han är jude eller kristen.”

Jag frågade:

“Om han gör det då?”

Han svarade:

“Giftermålet är inte tillåtet. Det är ogiltigt.”

Jag sade:

“Men han gjorde det efter dotterns tillstånd.”

Han svarade:

“Giftermålet får tas om.”

Muhammad bin ´Alî frågade:

“Får han resa med henne?”

Han svarade:

“Nej.”

Därefter sade Ahmad bin Hanbal till mig:

“Han anses inte vara hennes Mahram.”

425 – Hanbal sade:

“Jag hörde Abû ´Abdillâh säga: “Varken en kristen eller en jude får lov att gifta bort [en muslimsk kvinna]. Varken den kristne eller juden är förmyndare.”