Är de som inte gör Takfîr på den som inte ber innovatörer?

Publicerad: 2012-11-17
Talare: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Referens: https://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=133614
https://www.youtube.com/watch?v=KtC4k3w0ub0

 

Fråga: Är de som säger att det inte är större otro som leder till ett evigt helvete att inte förrätta bönen innovatörer?

Svar: Nej, de är inte innovatörer. Denna åsikt har vissa lärda och imamer. Den är dock fel. De korrekta bevisen tyder på att denna åsikt är fel oavsett vem som har den. Den är dock inte otro eller avfall.