Är de otrognas kläder rena?

Författare: Imâm Bahâ’-ud-Dîn al-Maqdisî
Källa: al-´Uddah fî Sharh-il-´Umdah (1/18)
Mu’assasah ar-Risâlah, 1421/2001
Fotnot: darulhadith.com
publicerad
09.04.2008

Vad de otrognas kläder beträffar, anses de vara rena om de
bäres på överkroppen, som turban och sjal. Profeten (sallâ Allâhu
´alayhi wa sallam) och hans följeslagare brukade ha på sig kläder
gjorda av de otrognas tyger.

Angående klädesplagg som
rör vid deras könsdelar, sade Imâm Ahmad (radhiya Allâhu ´anh):

”Om han förrättar bönen i dem,
anser jag att han skall ta om bönen.”

Det är möjligt att det är obligatoriskt
att ta om bönen. Denna åsikt har al-Qâdhî [Abû Ya´lâ], eftersom
det hör till deras dyrkan att vara smutsiga [1] .

Likaså är det möjligt att
det inte är obligatoriskt. Denna åsikt har Abûl-Khattâb [al-Kalwadhânî],
eftersom grunden är att de är rena och således upphör inte denna
renhet på grund av misstanke.


[1] Imâm al-Mardâwî (rahimahullâh) sade:

”Han – dvs. Imâm Ahmad – har
en rapportering i vilken han säger att man inte skall förrätta bönen i
klädesplagg som rör vid deras könsdelar, som byxor och liknande. Denna
åsikt valde al-Qâdhî.” (al-Insâf (1/85))