Är de lärde ansvariga för terrorismen?

Publicerad: 2010-10-06
Talare: ´Allâmah Sâlih bin Muhammad al-Luhaydân
Källa: https://lohaidan.af.org.sa/
https://www.youtube.com/watch?v=OLTImmtz5gQ

Fråga: Folk som tillskriver sig kallet säger att de lärde är ansvariga för att ungdomarna har fallit i Takfîr och sprängattentat. De säger att de lärde ignorerar dem. Vad säger ni om det?

Svar: Jag känner inte till källan till detta yttrande. Jag tror inte att dessa ungdomar som har gjort det ena och det andra, eller blivit lurade till denna metodik, har gått till de lärde och blivit ignorerade och inte fått svar på sina frågor. Men om det är så att de har fått tvivel om de lärde och blivit varnade för dem och tagit kunskap från dem som sprider tvivel om dem och varnar för dem, råder det inga tvivel om att det är ett sätt att underkuva sig dem som kallar till lögn. Hudhayfah sade i den autentiska hadîthen:

”Människorna brukade fråga Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om det goda medan jag frågade honom om det onda utav rädsla för att drabbas av den. Jag sade: ”Vi levde på den hedniska tiden och Allâh gav oss denna godhet. Finns det någon ondska efter denna godhet?” Han sade: ”Ja.” Jag sade: ”Vilken?” Han sade: ”Folk som följer en annan väg än min.” Jag sade: ”Kommer det att finns någon godhet efter den ondskan?” Han sade: ”Ja.”

När han då blev frågad om den sista ondskan, sade han:

”Folk som står vid helvetets portar och kallar människorna till dem. Den som besvarar dem, kastar de in däri.”

Ungdomarna är ålagda att fråga de lärde och ha en bra tanke om dem. De lärde är inte felfria. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Alla människor gör fel.”

Men de lärde gör färre fel än andra. Det råder inga tvivel om att dessa ungdomar har blivit vilseledda.

Jag passar på att säga att det inte finns något land som Saudiarabien när det kommer till att hålla fast vid religionen, försvara den och färdas utmed Salafs metodik. Vi säger inte att det är som på de vägledda kalifernas tid eller som på ´Umar bin ´Abdil-´Azîzs tid eller ens som på kung ´Abdul-´Azîzs tid. Men enligt det vi och landets lärde ser, är det dagens bästa land trots det som härrör från det och finns i det.

Att anse det vara otroget är en klar villfarelse och en tydlig aggression. Att anse att detta lands lärde är otrogna, trots att de högaktar religionen, bönen, allmosan, fastan, helgden och gränserna och är över lag de bästa människorna [är en villfarelse]. Jag har varit i flera muslimska länder och träffat vissa av deras största lärde och inte bara en person. Jag såg hur de inte brydde sig om att förrätta bönen i tid som folket i detta land gör. Det var i fyra arabiska länder.

Jag säger inte att de lärde i detta land är felfria. Men att anse dem vara otrogna, vilket lurade och påverkade ungdomar gör, är en klar villfarelse.

Jag känner inte till att någon som är känd för kunskap vänder sig bort från ungdomarna och ignorerar dem om de skulle komma till dem. Men att de skall ge dem all sin tid samtidigt som vissa av dem är fullt upptagna med sina arbeten, måste man förstå att de inte kan ge all tid till andra. Det finns dock moskéer, träffar och tillfällen, som detta, där de kan fråga de lärde om det de finner vara oklart.

Man blir ledsen när man hör vilka ord som tillskrivs vissa studerande ungdomar som har tagit universitetsexamen. Däremot är jag säker på att om dessa människor hade funderat, refererat till de lärdes ord och tänkt på andra, skulle de inte ha vågat ge sig in på det som de har gett sig in på. Men detta är en prövning och vi ber Allâh att Han räddar oss från den.