Är de lärdas varning ett villkor för en varning?

Fråga: Måste de lärda först ha varnat för personen som försvarar Khawâridjs metodik för att man skall anse honom vara en innovatör?

Svar: Om man verkligen vet att han försvarar Ahl-ul-Bid´ah, är han en av dem och anses som dem.