Är de fyra rättsskolorna bland helvetets sjuttiotvå grupper?

Fråga: Det har bekräftats att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Judarna har delats upp i sjuttioen grupper. De kristna har delats upp i sjuttiotvå grupper. Mitt samfund kommer att delas upp i sjuttiotre grupper.”

Hamnar de särskilda rättsskolorna, som de fyra, under detta hot?

Svar: Nej, det gör de inte. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) menade grupperna som anser andra grupper vara vilsna. De fyra rättsskolorna anser inte varandra vara vilsna.