Är byxor som sirwâl och vice versa?

Fråga: Vissa säger att sirwâl är som byxor och att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade på sig sirwâl.

Svar: Vi vänder på frågan. Känner du till libanesisk sirwâl? Den är vid och kallas även för ‘shirwâl’.

Fri är Allâh från brister! Vi frågar dessa människor om de otrogna klär sig i en sådan sirwâl? De säger ju att sirwâl är som byxor. Klär sig de otrogna i sirwâl? Nej. Alltså finns det en skillnad mellan dem. Byxor är de otrognas plagg och sirwâl är islams plagg. Hur kan de göra denna jämförelse? Hade sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) på sig byxor som avslöjade hans lårs och ändas former?

سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا

”Fri är Han från brister, högt upphöjd över allt vad de påstår!”1

Det påminner om när Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) beskrev vissa islamiska sekter:

”Lustarna omger dem liksom rabies omger sjuklingen.”2

Denna rabies plågar sjuklingen till dess att han dör.

117:43

2Ibn Abî ´Âsim (1). Autentisk via andra enligt al-Albânî.