Är böneutropet i Makkah fel?

Publicerad: 2010-02-16
Talare: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: https://www.alfawzan.ws/AlFawzan/MyNews/tabid/87/Default.aspx?more=454&new_id=66

 

Fråga: Den senaste tiden har vissa bröder tvivlat på Makkahs tidtabell och i synnerhet för Fadjr och sagt att den är fel. Till följd därav har vissa böneutropare skjutit upp på böneutropet som svar på deras förfrågan. Vad anser ni om detta?

Svar: Detta landet är grundat på Makkahs tidtabell sedan en lång tid tillbaka. Den har bekräftats av de lärda och makthavarna och inga brister har märkts däri. Sålunda skall dessa människors motsättning ignoreras. Det är inte tillåtet för böneutroparna att motstrida tidtabellen. Den som gör det måste avskedas så att det inte uppstår förvirring bland människorna.