Är bönen giltig om bara en axel är täckt?

Fråga: Är bönen giltig om bara en axel är täckt?

Svar: Enligt Imâm Ahmad är det obligatoriskt att ha något på axeln. Ahmad anser däremot inte att att bönen är ogiltig i annat fall. Han anser att han bara har syndat om han har bett utan något på axeln. Det räcker att en axel är täckt. Båda axlarna behöver inte vara täckta. Det räcker att en axel är täckt.