Är ´Asr den bästa bönen?

Fråga 38: Syftar den mellersta bönen i Hans (ta´âlâ) ord:

حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ

”Förrätta regelbundet bönerna och [särskilt] den mellersta bönen och res er i from ödmjukhet inför Allâh.”1

på ´Asr? Är den bönen den bästa bönen?

Svar: Den korrekta åsikten är att det är ´Asr. ´Asr är den bästa bönen.

12:238