Är Ashâ´irah ens muslimer, än mindre Ahl-us-Sunnah?

Ashâ´irah säger att Qur’ânen är ett uttryck av Allâhs tal, inte att den är Allâhs tal som har sagts av Honom. Därmed avviker de från Qur’ânen och Sunnah. Han (ta´âlâ) sade:

يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ

De vill alltså ändra på Allâhs ord.”1

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ

Om någon bland avgudadyrkarna söker skydd hos dig, ge honom då ditt beskydd, så att han får höra Allâhs ord; för honom sedan till en plats där han är i trygghet.”2

وَكَلَّمَ اللّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا

Och Mûsâ som Allâh talade med ett verkligt tal.”3

وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Om än jordens alla träd blev till pennor och havet, utökat med sju hav, blev till bläck skulle det inte räcka för att skriva ned Allâhs ord. – Allâh är allsmäktig, vis.”4

Det finns många bevis för det. al-Ash´arî har skrivit flera verk vari han bekräftar Allâhs egenskaper. Den dogm som de associerar med honom har han tagit avstånd från i böcker som ”al-Ibânah” och ”Maqâlât-ul-Islâmiyyîn”.

Många lärda gör Takfîr på dem som dementerar Allâhs egenskaper eftersom de utelämnar det som står i Qur’ânen och Sunnah och inte tror på egenskapsrelaterade verser5. Och vad gäller den som avfärdar Allâhs suveräna rätt till dyrkelse och åkallar andra än Honom, så är han tvivelsutan otrogen. Qur’ânen beskyller ju en sådan person för otro.

as-Sanûsî och hans jämlikar bland eftersläntrarna tillhör varken Salaf eller senare generationer som är kända för forskningar och granskningar. Han tillhör de okunniga eftersläntrarna som efterapade Ahl-ul-Bid´a. Sådana människor är inte lärda. Från de senare generationerna avvek vissa från Sunnah till innovationer, andra vidhöll Sunnah. Ingen av dem skall förtalas förrän han öppet innoverar.

Angående Ibn Hadjar al-Haytamî, så tillhör han senare Shâfi´iyyah. Hans dogm är de egenskapsdementerande Ashâ´irahs dogm. Hans ord består av både sanning och osanning.

148:15

29:6

34:164

431:27