Är Ashâ´irah otrogna?

Fråga: Hur döms Ashâ´irah som inte bekräftar Högheten? Skall det göras Takfîr på dem?

Svar: De döms för förnekelse och att de är förnekare, Mu´attilah. Det verkar som om ni längtar efter Takfîr och otro. Lämna dessa frågor. Säg det Salaf sade och punkt slut.