Är änglarna som skriver ned handlingarna i huset vari det finns bilder eller hundar?

Fråga: Är profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord ”Änglarna går inte in i ett hem vari det finns en bild eller en hund” allmänna inklusive änglarna som skriver ned ens handlingar?

Svar: De omfattas till synes inte av hadîthen.