Är änglarna främre än profeterna?

Författare: Imâm Ibn Abîl-´Izz al-Hanafî
Källa: Sharh al-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 301-302
Fotnot: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
publicerad
25.07.2007

Människorna har spekulerat om
änglarna är bättre än rättfärdiga människor.

Ahl-us-Sunnah tillskrivs
åsikten att endast rättfärdiga människor och profeter är bättre
än änglarna.

Mu´tazilah tillskrivs
att änglarna är bättre.

al-Ash´arîs anhängare
tillskrivs två åsikter; vissa föredrar profeter och helgon
medan andra handlar passivt, utan att ge sig in i frågan. Det har
även sagts att somliga bland dem anser änglarna vara främre. Denna åsikt
har även tillskrivits några från Ahl-us-Sunnah och Sûfiyyah.

Shî´ah säger att samtliga
Imâmer är främre än samtliga änglar.

Andra människor har kommit med
en annan detaljering. Däremot har ingen vars åsikt tas på
allvar sagt att änglarna är bättre än vissa profeter och inte bättre än
andra. Själv har jag varit tveksam beträffande denna fråga pga.
dess obetydliga slutsats och att den är nära det som inte angår
en (i betydelse):

”Till en persons goda Islâm hör
att hålla sig borta från det som inte angår honom.”
[1]

Shaykhen [2] (rahimahullâh) gav sig varken
in i frågan med att förneka eller bekräfta, och antagligen gjorde
han det avsiktligt. Imâm Abû Hanîfah (rahimahullâh) handlade också
passivt i denna fråga, vilket nämns i ”Ma’âl-ul-Fatâw┠[3] . I den förekommer frågor Abû Hanîfah aldrig hade
ett direkt svar på och detta är en av frågorna som förekommer
däri; är änglarna bättre än profeterna?

Och denna ställning är den korrekta.
Vi är ålagda att tro på änglarna och profeterna utan att vara
ålagda att anse vem av dem två som är bäst. Hade det varit
obligatoriskt att veta, skulle det ha klargjorts för oss. Allâh sade:

الْيَوْمَ
أَكْمَلْتُ
لَكُمْ دِينَكُمْ

”I dag har Jag fullbordat
er religion.” [4]

Tillika sade Han:

وَمَا
كَانَ رَبُّكَ
نَسِيًّا

”Och din Herre glömmer
ingenting.” [5][1] Autentisk (Sahîh). Rapporterad av Ahmad och andra.

[2] Imâm Abû Dja´far at-Tahâwî al-Hanafî (rahimahullâh).
(Maktabah Dâr-ul-Hadîth.Com)

[3] Av Imâm Nâsir-ud-Dîn as-Samarqandî al-Hanafî.
Verket slutfördes år 549 H.

[4] 5:3.

[5] 19:64.