Är Allâhs båda händer högra?

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

Madjmû´-ul-Fatâwâ (1/69)

Fråga: Är Allâhs båda händer högra? Finns det bevis för det?

Svar: Beviset för att Allâhs båda händer är högra rapporteras av bland andra Muslim. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade det1. Det är beviset. Dessutom bekräftade Allâh sina två händer och sade:

بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاء

Nej, Hans två händer är tvärtom utsträckta. Han fördelar som Han vill.”2

مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ

Vad avhöll dig från att falla ned inför den som Jag har skapat med Mina två händer?”3

Det finns fler Qur’ân-verser som bekräftar den egenskapen. Också sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) klargjorde att Hans båda händer är högra.

1Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

De rättvisa kommer att vara på predikstolar av ljus, till höger om den Nåderikes (´azza wa djall) högra hand, och Hans båda händer är högra.” (Muslim (1827))

25:64

338:75