Är Allâh med oss med Sin essens?

Fråga: Kan man inte säga att Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) är med oss med Sin essens på ett sätt som passar Hans majestät?

Svar: Det är fel. Salaf sade att sällskapet är kunskap medan Allâhs (subhânahu wa ta´âlâ) essens är ovanför tronen.