Är alla som hamnar i innovationer innovatörer?

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

Madjmû´-ul-Fatâwâ (1/158-159)

Fråga: Är alla som hamnar i innovationer innovatörer?

Svar: Den som hamnar i uppenbara innovationer, såsom teorin om Qur’ânens skapelse, åkallar andra än Allâh eller avlägger löften för andra än Allâh, betraktas som innovatör till följd av den innovationen. Skulle innovationen emellertid vara oklar och skörda offer bland människor som eftersträvar sanningen men råkar hamna i den, ska dessa inte betraktas som innovatörer omedelbart. Istället ska de rådas, deras fel ska klargöras för dem. Det är först när de väljer att vidhålla sina innovationer som de betraktas som innovatörer. Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade:

Många lärde bland Salaf och senare generationer hamnade i innovationer, antingen på grund av svaga hadîther, missförstånd av bevis eller också egna slutsatser.”

Så om en förträfflig och lärd man som är känd för att bestrida och varna för innovationer, kalla till Sunnah och uppriktighet och faller i en dold innovation, har vi inte bråttom med att betrakta honom som innovatör. Det är den korrekta åsikten i sakfrågan. Om vi hade beskyllt varenda en som hamnar i en innovation för att vara innovatör, hade ingen imam förskonats, än mindre någon annan.