Är alla Shî´ah otrogna?

Fråga: Det är allmänt känt att Râfidhah, eller Shî´ah, förtalar och gör Takfîr på många följeslagare. De är flera grupper. Är de alla otrogna eller är deras fall detaljerat? Vad är domen för att äta av deras slakt?

Svar: Den som förtalar följeslagarna och inte rentvår ´Â’ishah från det som Allâh rentvådde henne är otrogen. Det skall inte ätas av dennes slakt. Det är en sak.

En annan sak är att de flesta Sûfiyyah idag har blivit gravdyrkare. De dyrkar gravar, bygger helgedomar på gravarna, ber döda om hjälp och tillber dem vid sidan av Allâh (´azza wa djall). Det är otro och avguderi.