Är alla Râfidhah otrogna?

Fråga: Är alla Râfidhah otrogna och skall vi behandla dem som muslimer eller som otrogna?

Svar: Den bland Râfidhah och andra som faller i faktorer som nollställer islam är otrogen. Den som faller i faktorer, eller i vissa av dem, som nollställer islam döms för avfall.