Är al-Musa´´ir Allâhs namn?

Fråga: Är al-Musa´´ir ett av Allâhs (subhânah) namn?

Svar: Nej. Det är ett besked om Honom och att det är Han som höjer och sänker priserna på marknaden. Dock är det inget av Allâhs namn, ty det finns ingen hyllning i det.