Är Ahl-ul-Bid´ah mänskliga djävlar?

Fråga: Tillhör Ahl-ul-Bid´ah mänskliga djävlar?

Svar: De som kallar till sina innovationer. Ja, det hör till mänskliga djävlars handlingar – kall till villfarelse, otro och innovationer. Det hör till mänskliga djävlars handlingar.