Är ´Aqîqah bättre än att dela ut dess värde till fattiga?

al-Khallâl sade:

””Sulaymân bin al-Ash´ath underrättade oss: ”Jag hörde Abû ´Abdillâh ställas frågan huruvida han tycker att ´Aqîqah är bättre än att man delar ut dess motsvariga värde till de fattiga. Han sade: ””´Aqîqah är bättre.””

Han blev frågad i Abûl-Hâriths rapportering om man skall ta lån för ´Aqîqah. Han sade:

””Jag hoppas att Allâh kompenserar honom för att ha upplivat Sunnah.”””

Hans son Sâlih sade till honom:

””En man har fått en son och han har inte råd att göra ´Aqîqah. Tycker du att han skall låna för att göra det, eller vänta på bättre tider?” Han sade: ””Det strävaste vi har hört om ´Aqîqah är hadîthen (i betydelse):

””Pojken är pantsatt med sin ´Aqîqah.””

Om han lånar till det, hoppas jag att Allâh kompenserar honom snabbt, ty han har upplivat en av Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och följt det som har  rapporterats från honom.””