´Aqîqah för dött barn

Fråga: Skall det göras ´Aqîqah för det nyfödda barnet som dör efter förlossningen?

Svar: Om barnet dör i samband med förlossningen görs det ´Aqîqah för det den sjunde dagen. Om ett foster får en själ återuppstår det på Domedagen. En av ´Aqîqahs fördelar är att barnet medlar för föräldrarna på Domedagen. Vissa lärda säger att ´Aqîqah inte skall hållas om barnet dör innan den sjunde dagen därför att det är rekommenderat att göra ´Aqîqah den sjunde dagen för barnet som lever. Dör det innan den sjunde dagen görs ingen ´Aqîqah för det.

För den som Allâh har berikat och underlättat är det bättre att slakta. Och den som inte är i det tillståndet behöver inte göra det.