´Aqîqah den åttonde dagen

Fråga: Om man har gått miste om att slakta ´Aqîqah den sjunde dagen. Är det då tillåtet att slakta ´Aqîqah den åttonde eller nionde dagen?

Svar: Det är tillåtet, men det är bättre att slakta den tjugoförsta dagen. Först den sjunde, sen den fjortonde, sen den tjugoförste. Det är bättre. Annars är det tillåtet att slakta vilken dag som helst.