Aptitretande böcker för nybörjaren

Fråga: Vilka böcker skall nybörjaren börja med för att sedan trappa upp?

Svar: Om nybörjaren kan läsa och skriva skall han börja med boken ”Fath-ul-Madjîd”. Det är en väldig bok. Han skall även studera ”al-´Aqîdah al-Wâsitiyyah” av Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah, vår broder Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb al-Wussâbîs bok ”al-Qawl al-Mufîd” och böckerna ”Bulûgh-ul-Marâm” och ”Riyâdh-us-Sâlihîn”. När du läser dessa böcker vill du bara ha mer.

Om du kan memorera Qur’ânen, så är det bättre.

Beträffande arabiskan, så är den mycket viktig för våra utländska bröder. Om du är utlänning som inte kan arabiska, så finns det en risk att en person i islamisk skepnad kommer till dig och misstolkar Qur’ânen åt dig. Det var det Mu´tazilah råkade ut för.