Apkött och aphandel

Ibn Qudâmah sade i ”al-Mughnî”:

”Ibn ´Abdil-Barr sade: ”Jag känner inte till att någon från muslimernas lärda tillåter apkött eller aphandel. Det har rapporterats från ash-Sha´bî att han sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd apkött.”

Ty apan är ett rovdjur och får därmed rovdjurens allmänna dom. Likaså är det ett förvandlat djur och på så sätt är det vidrigt och förbjudet.