Användning av Siwâk med vänster hand

Fråga: Är det Sunnah att använda Siwâk med vänster hand?

Svar: Ja, eftersom det är en form av avvärjning av något negativt. Det är vänster hand som används för att avvärja något negativt. Siwâk tar ju bort lukten från tänderna och matresterna mellan tänderna. Det är alltså en avvärjning av något negativt.