Antingen växel eller köp

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (27)

Fråga: En person kommer in i en butik och vill växla 50 SAR. Butiksbiträdet säger sig gå med på det förutsatt att växlaren därtill köper en vara om så för bara 5 SAR…

Svar: Det är inte tillåtet att kombinera växel och köp. Det är inte tillåtet. Antingen ska det bara vara köp eller också bara växel.