Antingen Ikhwânî eller också okunnig

Fråga: Det finns en fråga från Jemen och jag vill inte nämna frågeställarens namn. Det handlar nämligen om din avvisning av al-Bûtî. Han tycker att du är för hård i ditt sätt. Han säger att du har rätt, men att ditt sätt är för hårt. al-Bûtî är trots allt en av muslimernas lärda och därför bör avvisningen vara något mildare. Hur svarar Shaykhen på det?

Svar: Min fråga till den här okände mannen – och jag vill inte veta vem det är – ifall han vet vem al-Bûtî är och hans förhållande till det sanna kallet. Jag är övertygad om att han inte vet. Detta kan liknas vid att en person slår och skadar en annan person. Detta ses av en tredje person som säger: ”Han skadade honom!” Han har rätt när han säger det då han ser hur en slår en annan. Men om den tredje personen visste att den slagne dessförinnan hade slagit den förste personen flera gånger – skulle han då ha sagt att den förste personen har gett sig på den andre och att han är för hård? Det hade han inte gjort. Den här frågeställaren kommer – om Allâh vill – inte säga samma sak när han väl vet vem al-Bûtî är. Han är antingen med al-Ikhwân al-Muslimûns grupp eller också har han deras tankesätt. Det är antingen eller.

Frågeställare: Han är varken det ena eller det andra…

al-Albânî: Det är omöjligt.

Frågeställare: Han har Salafs metodik och har Ibn Bâzs åsikter, läser böcker om kärlek och hat för Allâhs skull…

al-Albânî: Antingen vet han vem al-Bûtî är eller så gör han inte det. Om han är okunnig, så har jag redan svarat på det. Och om han vet vem han är, är han antingen en Ikhwandjî…

Frågeställare: Nej, det är han inte…

al-Albânî: Ta det lugnt. Det finns inget svar i ett halvt svar… Han är alltså antingen Hizbî eller också utmed dessa Hizbiyyûns metodik. Dessa människor vill bara samla ihop folk och vara nöjda med Salafiyyûn, Khalafiyyûn, Hizbiyyûn, Shî´ah etc. Detta är deras kall. De fördömer hårdhet helt och hållet. Det där är inte islam. Det är inte islam att fördöma hårdhet helt och hållet.