Antalskravet för giltig fredagsbön

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Ahâdîth adh-Dha´îfah (3/349)

De lärde är mycket oeniga om hur stor en församling ska vara för att fredagsbönen ska vara giltig. Det finns faktiskt femton åsikter i sakfrågan. Imâm ash-Shawkânî sade:

”Alla åsikter är bevislösa bortsett från den som säger att det antal som validerar en samlingsbön är samma antal som validerar en fredagsbön.”1

Det är den korrekta åsikten – om Allâh vill.

1as-Sayl al-Djarrâr (1/298).